شرکت شقایق نگار پارس

آدرس : مشهد،کیلومتر 20 جاده سنتو، شهرک عسگریه، خیابان جمهوری اسلامی پلاک 50

تلفن همراه : 09151118904 - 09154443404

فکس : 051- 32493888 و 32493889

مدیریت : سید مصطفی رضوی - مهندس رحمان باغبان نژاد

Email : baghbanNezhad@yahoo.com